Telefon komórkowy +48 796 387 604 Telefon komórkowy+48 77 414 22 40 Telefon komórkowykontakt@kancelariaduet.eu Telefon komórkowy ul. Pułaskiego 17, Kluczbork
KANCELARIA PODATKOWA DUET

KANCELARIA PODATKOWA DUET

strzałka do góry

Bywa, że płatnikiem VAT jest osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzieje się tak dlatego, że definicja działalności w prawie o podatku dochodowym jest z goła inna, niż w prawie o VAT. Ustawa o VAT wskazuje, że działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców – w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalnością może być również wykonywanie czynności polegających na wykorzystywaniu towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, dla celów podatkowych. Osoby, które zarejestrują się poprzez złożenie formularza VAT-R w Urzędzie Skarbowym jako podatnicy VAT, muszą prowadzić niezbędne ewidencję dla tego podatku. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych obowiązków. W ramach stałej umowy o współpracy proponujemy Państwu:


Prowadzenie Ewidencji VAT:


  • prowadzimy niezbędne ewidencję dla podatku VAT,


  • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,


  • generujemy i przesyłamy wymagane ewidencję w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego,


  • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,


  • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,


  • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,


  • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

KSIĘGI RACHUNKOWE
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
ROZLICZANIE PODATKU VAT
KADRY I PŁACE
ZEZNANIA PODATKOWE

Księgowość

Od kilkunastu lat wspieramy podmioty gospodarcze w prowadzeniu działalności. Prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe.

Kadry i płace

Z korzyścią dla klientów zastępujemy lub wspieramy działy kadr małych i dużych firm. Naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy oraz przekazujemy rozliczenia i deklaracje do US i ZUS.

Zeznania podatkowe

Służymy pomocą w sprawach związanych z rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych z dochodów uzyskanych w Polsce oraz zagranicą.

GODZINY PRACY:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

ADRES:

Kancelaria Podatkowa DUET sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 17
46-200 Kluczbork
NIP: 675-13-43-465

TELEFONY:

+48 796 387 604
+48 77 414 22 40

E-MAIL:

kontakt@kancelariaduet.eu
kadry@kancelariaduet.eu
ksiegowosc@kancelariaduet.eu
pit@kancelariaduet.eu
Copyright © by DUET sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone