Telefon komórkowy +48 796 387 604 Telefon komórkowy+48 77 414 22 40 Telefon komórkowykontakt@kancelariaduet.eu Telefon komórkowy ul. Pułaskiego 17, Kluczbork
KANCELARIA PODATKOWA DUET

KANCELARIA PODATKOWA DUET

strzałka do góry

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych obowiązków. W ramach stałej umowy o współpracy proponujemy Państwu:


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR):


  • prowadzimy KPIR na podstawie dostarczonych przez Klienta dokumentów, dowodów księgowych,


  • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,


  • obliczamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,


  • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzimy niezbędne ewidencję dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklarację,


  • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,


  • generujemy i przesyłamy wymagane ewidencję w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego,


  • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,


  • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,


  • sporządzamy wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,


  • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

KSIĘGI RACHUNKOWE
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
ROZLICZANIE PODATKU VAT
KADRY I PŁACE
ZEZNANIA PODATKOWE

Księgowość

Od kilkunastu lat wspieramy podmioty gospodarcze w prowadzeniu działalności. Prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe.

Kadry i płace

Z korzyścią dla klientów zastępujemy lub wspieramy działy kadr małych i dużych firm. Naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy oraz przekazujemy rozliczenia i deklaracje do US i ZUS.

Zeznania podatkowe

Służymy pomocą w sprawach związanych z rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych z dochodów uzyskanych w Polsce oraz zagranicą.

GODZINY PRACY:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

ADRES:

Kancelaria Podatkowa DUET sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 17
46-200 Kluczbork
NIP: 675-13-43-465

TELEFONY:

+48 796 387 604
+48 77 414 22 40

E-MAIL:

kontakt@kancelariaduet.eu
kadry@kancelariaduet.eu
ksiegowosc@kancelariaduet.eu
pit@kancelariaduet.eu
Copyright © by DUET sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone